NY I Assurandør- og forsikringskredsen (ASSFK)

Assurandørforening
Bliver du ansat i et forsikringsselskab, som har en assurandørforening, der er medlem af Assurandør- og forsikringskredsen, er du automatisk medlem af ASSFK via dit medlemskab af assurandørforeningen.
I forbindelse med ansættelsen vil du fra selskabets assurandørforening få udleveret en "Velkomst-mappe" fra ASSFK, hvori alle relevante oplysninger og tilmeldingsblanketter er indlagt.


Landskredsen
Hvis du er eller bliver ansat i et forsikringsselskab, hvor der ikke findes en assurandørforening, der er medlem af ASSFK, kan du blive medlem af ASSFK via Landskredsen ved henvendelse til ASSFK.
Som medlem af Landskredsen har du mulighed for inden for Funktionærlovens rammer at få juridisk bistand samt retshjælp fra ASSFK, ligesom ASSFK kan yde bistand i forbindelse med kontraktforhandlinger og skattespørgsmål.
Landskreds-medlemmer kan ikke få udbetalt konfliktstøtte, og kontingentet er derfor lavere end for andre medlemmer.


Medlemsregistrering
I mappen ligger en medlemsregistreringsblanket, som du bedes udfylde og underskrive.
Indmeldelsesdatoen er den dato, fra hvilken der første gang betales kontingent.
Tal med assurandørforeningens repræsentant om, hvornår dit medlemskab skal regnes fra. Er du medlem af en assurandørforening i ASSFK, er du automatisk selv medlem af ASSFK.


Arbejdsløshedsforsikring
Medlemmer af ASSFK kan arbejdsløshedsforsikres i FTF-A, der er statsanerkendt.
Indmeldelse sker ved at udfylde en optagelsesbegæring til FTF-A. Denne indsendes til ASSFK – eventuelt sammen med din indmeldelse i ASSFK.

Er du medlem af en anden arbejdsløshedskasse, skal du "overflyttes" til FTF-A ved ansættelsen som assurandør, idet FTF-A dækker assurandørernes faglige arbejdsområde, og dermed er FTF-A den arbejdsløshedskasse, der skal/kan udbetale dagpenge.
I den gamle arbejdsløshedskasse skal du hente en overflytningsblanket til FTF-A. Overflytningsblanketten og en indmeldelsesblanket til FTF-A indsendes til ASSFK. Man bevarer sin anciennitet, dagpengeret og efterlønsret ved overflytning.

Vil du vide mere om FTF-A, kan du rekvirere brochuren "Indmeldelse – FTF-A", som kan fås ved henvendelse til ASSFK eller direkte til FTF-A.